Ścieżka biegowa Łysy Młyn to 9-kilometrowa pętla prowadząca skrajem obszaru Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko. Łączy możliwości aktywnego wypoczynku i przyjrzenia się bogactwu przyrodniczemu Puszczy. Trasa początkowo wiedzie wokół stawu młyńskiego Łysy Młyn, wzdłuż ścieżki edukacyjnej poświęconej roli wody w środowisku. Następnie biegnie przez zwarty kompleks leśny, zróżnicowany pod względem siedliskowym drzewostanów. Kolejno mijamy około stu drzew, 240-letnich dębów, pomników przyrody, by zbliżyć się do Warty,  która płynie w pięknym wąwozie, a po drugiej stronie widoczne są pocysterskie zabudowania opactwa w Owińskach.

Urozmaiceniem trasy biegowej są urocze, drewniane kładki przerzucone wokół stawu oraz przez strugę leśną, natomiast dla bardziej wymagających biegaczy są niewielkie wzniesienia terenu. Początek i koniec ścieżki znajduje się na parkingu leśnym przy Ośrodku Edukacji Leśnej Łysy Młyn, niecałe 5 km od Poznania. Przy ścieżce znajduje się strefa wypoczynkowa wyposażona w urządzenia do ćwiczeń (tzw. ścieżka zdrowia) i elementy małej architektury oraz ogólnodostępny budynek toalet. Wzdłuż ścieżki biegowej umiejscowiono także 19 skrzynek geocaching. Jej utworzenie związane jest z akcją ” Wolność jest w Naturze” i jest przykładem udostępniania lasu społeczeństwu poprzez wyznaczenie ścieżek biegowych w postaci pętli, na terenie 17 regionalnych dyrekcji lasów państwowych.

Ścieżka doskonale nadaje się do spacerów, joggingu, jazdy na biegówkach czy marszu nordic walking.