Rezerwat przyrody Żurawiniec

Miejsce położone w północnej części Poznania, w niewielkim lasku przy ul. Jasna Rola,
w sąsiedztwie Osiedla Żurawiniec. Został utworzony w 1959 r. z inicjatywy Heleny Szafran w celu ochrony zespołu roślinności torfowiska przejściowego.
Obecnie rezerwat usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie blokowisk Piątkowa i jest popularnym miejscem spacerów.
Rezerwat Żurawiniec zajmuje powierzchnię 1,47 ha. Niegdyś na jego terenie występowało mnóstwo rzadko spotykanych gatunków m.in. rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, siedmiopalecznik błotny, lipiennik Loesela, gwiazdnica bagienna, bobrek trójlistkowy, turzyca dzióbkowata, turzyca ciborowata, turzyca sztywna oraz mchy torfowe .
Obecnie flora nie jest tak różnorodna. Na skutek zaburzeń stosunków wodnych, nadmiernemu zarastaniu i licznych odwiedzin terenu przez człowieka, niektóre rośliny całkowicie zanikły. Pozostały tu jednak: siedmiopalecznik błotny, wąkrota zwyczajna). Miejsce zbiorowisk torfowiskowych zajęły głównie szuwary trzcinowe i zdegradowane lasy o charakterze olsów i łęgów.
Źródło: wikipedia

 

 
 „Zurawiniec nat.res.” autorstwa MOs810 - Praca własna. Licencja GFDL na podstawie Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zurawiniec_nat.res..JPG#/media/File:Zurawiniec_nat.res..JPG