Rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko” powstał z uwagi na ochronę i próbę zachowania obszaru upadku meteorytu żelaznego i fragmentu lasu grądowego z rzadkimi gatunkami roślin oraz ochrony szaty roślinnej i walorów geologicznych szczytowej partii Góry Moraskiej. W lesie znajduje się siedem kraterów, z których największy ma średnicę około 100 metrów i głębokość do 13 metrów.
Rezerwat ma bardzo bogatą infrastrukturę turystyczną; przez jego teren przebiega żółty szlak turystyczny z Piątkowa do Naramowic. W 1995 roku została utworzona staraniem PTOP Salamandra ścieżka dydaktyczna – ustawiono tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci, a także pomosty i barierki ochronne. W 2003 roku, na skraju rezerwatu odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą Franciszka Jaśkowiaka (1903-1983), zasłużonego dla Wielkopolski krajoznawcę i działacza ochrony przyrody – fundatorem jest Koło Przewodników PTTK.


Więcej na stronie: www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody